Ditt segel- och segelkapellproffs

sedan 1957

     

Allmänna Villkor

1. Tillämpningsområde

För alla beställningar som görs via vår webbshop gäller följande Allmänna Villkor.

2. Avtalsslutande part, Ingående av avtal

Köpeavtalet ingås med Diekow-Segel GmbH.

Presentationen av produkterna i webbshopen utgör inte ett juridiskt bindande erbjudande, utan är snarare en icke-bindande online-katalog. Du kan placera våra produkter i kundvagnen utan förpliktelse och korrigera dina uppgifter när som helst innan du skickar din bindande order, genom att använda de korrekturverktyg som tillhandahålls och förklaras under orderprocessen. Genom att klicka på orderknappen gör du en bindande beställning av varorna i kundvagnen. Bekräftelse på mottagandet av din order sker via e-post omedelbart efter det att beställningen har skickats.
Vilket datum avtalet ingås med oss, beror på vilken betalningsmetod du valt:

Förskottsbetalning
Vi bekräftar din beställning genom att skicka en mottagningsbekräftelse i ett separat e-postmeddelande inom två dagar, där vi ger dig våra bankuppgifter.

PayPal
Under orderprocessen kommer du att omdirigeras till webbplatsen för online-leverantören PayPal. Där kan du ange dina betalningsuppgifter och bekräfta betalningsordern till PayPal. Efter beställning i butiken begär vi att PayPal initierar betalningstransaktionen och accepterar därmed din order.

SOFORT Überweisung (Direktöverföring)
Efter att beställningen har mottagits kommer du att dirigeras till webbplatsen för leverantören SOFORT Überweisung, där du bekräftar betalningsordern till SOFORT Überweisung. Därigenom ingås avtalet med oss.

3. Avtalsspråk, Avtalslagring

Språk som är tillgängliga för köpeavtalet är tyska och engelska.
Vi sparar avtalstexten och skickar dig beställningsuppgifter och våra Allmänna Villkor via e-post. Avtalstexten hittar du på vårt kundinloggningsområde.

4. Leveransvillkor

Förutom de angivna produktpriserna tillkommer fraktkostnader. Du kan läsa mer om fraktkostnaderna i respektive erbjudande.
Vi erbjuder endast leverans. Tyvärr är det inte möjligt att själv hämta varorna.
Vi levererar inte till paketstationer.

5. Betalning

I vår butik kan du alltid använda följande betalningsmetoder:

Förskottsbetalning
När du väljer betalningsalternativet Förskottsbetalning, kommer vi att ge dig våra bankuppgifter i ett separat e-postmeddelande och leverera varorna efter mottagande av betalning.

PayPal
Under orderprocessen kommer du att omdirigeras till webbplatsen för online-leverantören PayPal. För att betala fakturabeloppet via PayPal måste du vara registrerad där eller registrera dig först, legitimera dig med dina inloggningsuppgifter och bekräfta betalningsordern till oss. Efter beställning i butiken begär vi att PayPal initierar betalningstransaktionen.
Betalningstransaktionen genomförs av PayPal omedelbart därefter. Du kommer att få ytterligare information under orderprocessen.

SOFORT Überweisung (Direktöverföring)
Efter att beställningen har mottagits kommer du att dirigeras till webbplatsen för leverantören SOFORT Überweisung, där du bekräftar betalningsordern till SOFORT Überweisung. För att kunna betala fakturabeloppet via SOFORT Überweisung, måste du ha ett online-bankkonto med PIN/TAN-förfarande som är aktiverat för deltagande i SOFORT Überweisung, legitimera dig där och bekräfta betalningsordern till oss. Du kommer att få ytterligare information under orderprocessen. Betalningstransaktionen kommer att omedelbart därefter genomföras av SOFORT Überweisung och ditt konto att debiteras.

6. Äganderättsförbehåll

Varorna förblir vår egendom tills full betalning mottagits.

7. Transportskador

Om varor levereras med uppenbar transportskada, vänligen bekräfta sådana fel så snart som möjligt till leverantören och kontakta oss omedelbart. Underlåtenhet att lämna in ett klagomål eller att ta kontakt med oss har inga konsekvenser för dina lagstadgade krav och deras verkställighet, särskilt inte för dina garantirättigheter. Men det hjälper oss att hävda våra egna fordringar gentemot transportören respektive transportförsäkringen.

8. Garanti

Lagstadgat ansvar för defekter gäller. Information om eventuella tilläggsgarantier och deras exakta villkor finns på produkten och på speciella informationssidor i webbshopen.

9. Ansvarsfriskrivning
Vi är alltid ansvariga utan begränsning för fordringar på grund av skador som orsakats av oss, våra juridiska ombud eller ställföreträdande ombud,

  • vid livshotande skador, inklusive skada på kropp eller hälsa,
  • i händelse av avsiktligt tjänstefel eller grov oaktsamhet,
  • vid garantiavtal, så som överenskommet, eller
  • vad gäller omfattningen av produktansvarslagen.

Vid överträdelse av väsentliga avtalsförpliktelser, vars fullgörande möjliggör ett korrekt genomförande av avtalet och vars uppfyllande avtalspartnern regelbundet kan förlita sig på (kardinalförpliktelser) genom en viss försummelse från vår sida, våra juridiska ombud eller ställföreträdande ombud, är beloppet för förutsägbara skador vilkas uppkomst vanligtvis kan förväntas begränsat vid tidpunkten för avtalets ingående. I övrigt är skadeståndsanspråk uteslutet.

10. Tvistlösning

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för online-tvistlösning (OSD) som du hittar här https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Vi är inte skyldiga och inte villiga att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en konsumentskiljedomstol.

11. Tillämplig rätt

Tysk lag gäller. Tillämpningen av FN:s konvention om avtal för internationellt köp av varor från den 11.04.1988 är uteslutet. Dessutom är gällande bestämmelser enligt lagen i det land där du har din vanliga vistelseort tillämpliga, om du som kund ingår ett försäljningsavtal som inte kan hänföras till din professionella eller kommersiella verksamhet (konsumentavtal).

Allmänna Villkor utarbetade av Trusted Shops juridiskt ansvarige i samarbete med advokatbyrån Wilde Beuger Solmecke.