Ditt segel- och segelkapellproffs

sedan 1957

     

Återkallelseformulär

Mall-Återkallelseformulär (Mall-Återkallelseformulär)

(Om du vill återkalla avtalet, fyll i det här formuläret och skicka tillbaka det.)

Till Diekow-Segel GmbH, Ulzburger Str. 727, D-22844 Norderstedt, info@segelboot-persenning.de

Jag/vi (*) upphäver härmed det avtal som ingåtts av mig/oss (*) för inköp av följande varor (*)/tillhandahållande av följande tjänst (*)

Beställd den (*)/mottagen den (*)
Namn på konsumenten(erna)
Konsumentens(ernas) adress 
Konsumentens(ernas) underskrift (avser bara meddelande på papper)
Datum

(*) Stryk det som ej är tillämpligt.