Ditt segel- och segelkapellproffs

sedan 1957

     

Ångerrätt

Du har rätt att återkalla detta avtal inom fjorton dagar utan att uppge någon anledning.

Återkallelseperioden är fjorton dagar från det datum då du eller en tredje part som namnges av dig, som inte är speditören, har tagit emot de senaste varorna.

För att utöva din ångerrätt måste du informera oss (Diekow-Segel GmbH, Ulzburger Str. 727, D-22844 Norderstedt, e-post: info@segelboot-persenning.de, telefon: +49 (0)40 5355050) genom ett tydligt uttalande (t.ex. genom ett brev som skickas via post, fax eller e-post) om ditt beslut att återkalla avtalet. Du kan gärna använda det bifogade återkallelseformuläret, detta är dock inte ett krav.

För att upprätthålla återkallelseperioden räcker det att du skickar meddelandet om utövande av ångerrätten före utgången av återkallelsetiden.

Konsekvenser av återkallelsen

Om du återkallar detta avtal är det vår skyldighet att omgående återbetala alla betalningar vi har fått från dig, inklusive leveransavgifter (förutom eventuella extrakostnader som uppstått genom att du valde en annan leveransmetod än den mest gynnsamma standardleveransmetoden) och senast inom fjorton dagar från det att meddelandet om återkallelsen av detta avtal har nått oss. För denna återbetalning använder vi samma betalningsmedel som du använde i den ursprungliga transaktionen, om inte annat har avtalats med dig. I inget fall kommer du att debiteras några avgifter i samband med denna återbetalning. Vi kan vägra återbetalning tills vi har fått tillbaka varan eller tills du har lämnat bevis på att du har returnerat varan, beroende på vilket som sker först.

Varorna måste omedelbart skickas tillbaka eller överlämnas och i alla händelser senast fjorton dagar från det datum du meddelade oss om återkallelsen av detta avtal, till oss eller till CML Logistic, Herr Munstermann, Flensburger Hagen 10, D-22844 Norderstedt. Avbeställningsperioden uppfylls om du returnerar varorna inom fjorton dagar. För retur av varor inom Tyskland bär vi kostnaderna. För retur av varor från andra länder bär du kostnaderna. Du måste endast betala för en eventuell värdeminskning av varan, om denna värdeförlust beror på en hantering av dig som inte är nödvändig för granskning av varans art, egenskaper och funktion.

Här hittar du vårt återkallelseformulär.