Seile- og presennings proff

siden 1957

     

Angrefristerklæringen

Du har rett til å benytte deg av angreretten innen fjorten dager, uten å måtte oppgi noen grunn. Angrefristen utgjør fjorten dager fra den dagen du eller en tredjepart som du har valgt, men som ikke er speditør, fikk den siste varen i sin besittelse. For å utøve din angrerett må du informere oss (Diekow-Segel GmbH, Diekow-Segel GmbH, 22844 Norderstedt, info@segelboot-persenning.de, telefon: +49 (0)40 5355050) med en entydig erklæring (f.eks. et brev sendt per post, en faks eller e-post) om din beslutning om å angre på kjøpet. Du kan her benytte vedlagt standardskjema for angrerett, men det er ikke påkrevd. For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender melding om utøvelse av denne retten før angrefristen utløper.

Følger av angre på kjøpet

Dersom du angrer på kjøpet, må vi, uten unødig opphold og senest innen fjorten dager fra den dagen meldingen om at du angrer på kjøpet ble mottatt av oss, foreta tilbakebetaling til deg av alle betalinger vi har mottatt, inkludert portoutgifter (med unntak av ekstra kostnader som skyldes at du valgte en annen leveringsmetode enn den rimeligste standardvarianten som vi tilbyr). Ved denne tilbakebetalingen benytter vi samme betalingsmiddel som deg ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre noe annet blir uttrykkelig avtalt med deg; ikke i noe tilfelle blir du avkrevd noe gebyr for denne tilbakebetalingen. Vi kan avvise en tilbakebetaling inntil vi mottar varen(e) tilbake eller til du fremlegger dokumentasjon på at du har sendt varen tilbake, avhengig av hva som inntrer først. Du må sende eller levere tilbake varen(e) uten unødig opphold, og senest innen fjorten dager fra den dagen du underrettet oss om at du angrer på kjøpet, til oss eller til CML Logistic, z.H. Herr Munstermann Flensburger Hagen 10, D-22844 Norderstedt. Fristen overholdes dersom du sender varene før fristen på fjorten dager utløper. Fraktfri retur i Tyskland. Kunde betaler returkostnadene fra utlandet. Du må kun dekke et eventuelt verditap for varen(e) dersom dette verditapet kan føres tilbake til omgang med varen(e) som ikke anses påkrevd for å kontrollere beskaffenhet egenskaper og funksjonsmåte.

Her finner du vårt angrerettskjema.

Angrefristerklæringen er utarbeidet i samarbeid med Trusted Shops lovtekster i samarbeid med advokatfirmaet Wilde Beuger Solmecke.