Seile- og presennings proff

siden 1957

     

Allmenne kjøpevilkår

1. Gyldighetsområde

Etterfølgende kjøpevilkår gjelder for alle bestillinger i vår nettbutikk.

2. Kontraktpartner, kontraktsinngåelse

Kjøpekontrakten gjøres med Diekow-Segel GmbH.
Presentasjonen av produktene i nettbutikken er ikke et rettslig bindende tilbud, men en uforpliktende online-katalog. Du kan legge våre produkter i handlekurven helt uforpliktende og endre dine data før du sender en forpliktende bestilling ved å følge bestillingsforløpet og nevnte korrekturhjelp. Ved å klikke på bestillingsknappen sender du en forpliktende bestilling av varene i handlekurven. En bestillingsbekreftelse sendes per E-post umiddelbart etter at du har send bestillingen.
Når kjøpet er gyldig, bestemmes av valgt betalingsmåte:

Forskuddsbetaling
Vi tar i mot din bestilling ved å sende en aksept med separat e-post i løpet av to dager, i denne oppgir vi vårt kontonummer.

PayPal
I bestillingsprosessen sendes du videre til PayPals website Der oppgir du dine betalingsdata og bekrefter betalingsanvisningen til PayPal. Etter å ha bestilt i nettbutikken oppfordrer vi PayPal til å innlede transaksjonen og bekrefter dermed ditt kjøp.

KONTANT betaling
Etter å ha avgitt bestilling ledes du umiddelbart til internettsiden til online tilbyderen hvor du kan bekrefte betalingsmåten KONTANT betaling. Slik blir kjøpet gyldig.

3. Kontraktspråk, kontraktsdatalagring

Kontrakspråk er tysk og engelsk.

Vi lagrer kontraktsteksten og sender deg bestillingsdata og våre kjøpevilkår per E-post. Kontraktsteksten kan du se over i vår kunde-log inn.

4. Leveringsvilkår

I tillegg til vareprisen tilkommer fraktkostnader. Du får vite mer om fraktkostnader ved tilbudene.
Vi sender kun varene. Selvhenting er ikke mulig.
Vi leverer ikke til pakkestasjoner.

5. Betaling

I vår nettbutikk har du disse betalingsmåtene på velge mellom:

Forskuddsbetaling
Dersom du velger forskuddsbetaling sender vi vårt kontonummer i en separat E-post og leverer varen etter at betalingen er kommet inn.

PayPal
I bestillingsprosessen sendes du videre til PayPals website. For å kunne betale via PayPal må du være registrert hos dem hhv. først registrere deg, legitimere deg med dine opplysninger og bekrefte betalingen til oss. Etter å ha bestilt i nettbutikken oppfordrer vi PayPal til å innlede transaksjonen.
Betalingen gjennomføres da umiddelbart automatisk av PayPal. Flere henvisninger får du i løpet av bestillingsprosessen.

KONTANT betaling
Etter å ha avgitt bestilling ledes du umiddelbart til internettsiden til online tilbyderen hvor du kan bekrefte betalingsmåten KONTANT betaling. For å kunne betale via KONTANT betaling må du ha en Online banking konto med PIN/TAN-metode, legitimere deg med dine opplysninger og bekrefte betalingen til oss. Flere henvisninger får du i løpet av bestillingsprosessen. Betalingen utføres deretter av KONTANT betaling og belastes din konto.

6. Eiendomsforbehold

Varen forblir vår eiendom til etter fullstendig betaling.

7. Transportskader

Leveres varen med åpenlyste transportskader, må du reklamere slike feil umiddelbart hos postbudet og ta kontakt med oss. Forsømmelse av reklamasjon eller å ikke ta kontakt har ingen innflytelse på dine lovmessige rettigheter og dens gjennomføring, spesielt når det gjelder dine garantirettigheter. Men du hjelper oss med å få gjennomført våre krav mot fraktfører hhv. transportforsikringen.

8. Garanti og reklamasjon

Rettslig garantiansvar gjelder. Informasjoner til eventuelt gjeldende tilleggsgarantier og vilkårene for disse finner du ved de enkelte produktene eller på spesielle informasjonssider i nettbutikken.

9. Ansvar


For krav på grunn av skader som er oppstått hos oss, våre partnere eller medhjelpere tar vi fullt ansvar

  • ved skade av livet, kroppen eller helsen,
  • ved forsettelig eller grov uaktsom pliktforsømmelse,
  • ved garantiløfte, så vidt avtalt, eller
  • så vidt bruksområdet for produktansvarsloven er åpnet.

Ved forsømmelse av vesentlige kontraktsplikter, disses oppfyllelse som overhode gjør en ordentlig gjennomføring av kontrakten mulig og dennes overholdelse av kontraktspartnerne (kardinalplikter), ved lett uaktsomhet fra vår side, våre stedfortredere eller medhjelpere gjelder ansvaret begrenset i det omfang for overskuelige skader som er avtalt i kontrakten, som kan oppstå i forbindelse med denne. For øvrig er skaderstatningskrav ikke mulig.

10. Tvisteløsning

Den Europeiske Kommisjonen har opprettet en onlineplattform for tvisteløsning og klager på nettet (OS). Du finner siden her: https://webgate.ec.europa.eu/consumers/odr/
Vi er ikke forpliktet eller beredt til å delta i en strids bileggelses prosess foran Forbrukertvistutvalget.

11. Lovvalg

Tysk lov gjelder. Anvendelse av UN-overenskomsten om kontrakter ved internasjonale varekjøp fra 11.04.1988 er umulig. Utover dette kommer tvingende regler av statens lover, i det landet du normalt befinner deg til anvendelse, hvis du som kunde inngår en kjøpeavtale som ikke kan påregnes ditt yrkesmessige eller næringsmessige arbeit (forbrukerkontrakt).

Kjøpevilkårene er utarbeidet i samarbeid med Trusted Shops lovtekster i samarbeid med advokatfirmaet Wilde Beuger Solmecke.