Uw zeil- en Persenninguitruster

sinds 1957

     

Annulering recht

U heeft het recht deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden te annulering.

De annuleringstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag, waarop u of een door u benoemde derde, welke niet de transporteur is, de laatste goederen in bezit heeft/hebben genomen.

Om gebruik te maken van uw annuleringsrecht, moet u ons (Diekow-Segel GmbH, Diekow-Segel GmbH, 22844 Norderstedt, Duitsland, info@segelboot-persenning.de, telefoon: +49 (0)40 5355050) door middel van een eenduidige verklaring (bijv. een met de post verstuurde brief, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw besluit, deze overeenkomst te herroepen. Hiervoor kunt u gebruik maken van het meegeleverde voorbeeld Annulering formulier, dit is echter geen vereiste.

Om de annulering termijn te waarborgen is het voldoende dat u de mededeling over het uitoefenen van het annulering recht voor afloop van de annulering termijnverstuurt.

Gevolgen van de annulering

Bij het herroepen van deze overeenkomst dienen wij u alle betalingen, die wij hebben ontvangen van u, waaronder ook de leveringskosten (een uitzondering vormen de aanvullende kosten die ontstaan, als u een andere soort levering dan de door ons aangeboden gunstige, standaard levering heeft gekozen), direct en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de ontvangst van de mededeling van uw annulering van deze overeenkomst, te restitueren. Wij maken gebruik van dezelfde betaalmethode waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft voldaan om uw betaling te restitueren, tenzij hiervoor uitdrukkelijk een andere afspraak is gemaakt; er zullen in geen enkel geval kosten voor u ontstaan voor het restitueren van het openstaande bedrag. Wij kunnen weigeren het bedrag te restitueren, totdat wij de goederen weer hebben ontvangen of totdat u een bewijs toont dat u de goederen heeft geretourneerd, geheel afhankelijk van wat eerder heeft plaatsgevonden.

De goederen moeten onmiddellijk geretourneerd of overhandigd worden, uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag dat u de annulering van de overeenkomst aan ons of CML Logistic, t.a.v. Dhr. Mustermann, Flensburger Hagen 10, 22844 Norderstedt, Duitsland, heeft gestuurd. Er wordt voldaan aan de termijn als u de goederen voor einde van de termijn van veertien dagen verstuurt. Bij het retourneren van de goederen binnen Duitsland nemen wij de kosten voor onze rekening. Bij het retourneren van goederen vanuit het buitenland dient u de kosten voor uw rekening te nemen. U bent slechts aansprakelijk voor een waardevermindering, als deze waardevermindering terug te leiden is tot een oorzaak die niets te maken heeft met de controle van de toestand, eigenschappen en werking van de goederen.

Hier vindt u het Annulering formulier.