Uw zeil- en Persenninguitruster

sinds 1957

     

Algemene Voorwarden

Algemene Verkoopvoorwaarden

1. Toepassingsgebied
Voor alle bestellingen via onze online-shop gelden de navolgende AVV.

2. Contractpartijen, overeenkomst
De koopovereenkomst komt tot stand met Diekow-Segel GmbH.

De weergave van de producten in de online-shop vormt geen juridisch bindend aanbod, maar een vrijblijvende online-catalogus. U kunt onze producten in eerste instantie vrijblijvend in het winkelmandje plaatsen en uw informatie voor het versturen van de bindende bestelling op ieder willekeurig tijdstip corrigeren, door gebruik te maken van de hiervoor tijdens het bestelproces bestemde en uitgelegde correctiehulp. Door op de bestelknop te klikken geeft u een bindende bestelling op van de zich in het winkelmandje bevindende goederen. De bevestiging van de ontvangst van uw bestelling geschiedt per e-mail, direct na het versturen van de bestelling.

Wanneer het contract tot stand komt, is afhankelijk van de door u gekozen betaalmethode:

Vooruitbetaling
Wij accepteren uw bestelling door het versturen van een verklaring van aanvaarding in een aparte e-mail, binnen twee dagen na ontvangst, waarin wij u de bankgegevens noemen.

PayPal
Tijdens het bestelproces wordt u doorgestuurd naar de website van de online-aanbieder PayPal. Daar kunt u uw betaalgegevens invullen en de betaalaanwijzing aan PayPal bevestigen. Na het opgeven van de bestelling in de shop vragen wij PayPal de betaaltransactie uit te voeren en accepteren daarmee uw aanvraag.

SOFORT Überweisung
Na het versturen van de bestelling wordt u doorgestuurd naar de website van de online-dienstverlener SOFORT Überweisung, waar u de betaling aan SOFORT Überweisung kunt bevestigen. Hierdoor komt de overeenkomst met ons tot stand.

3. Taal van de overeenkomst, opslag van de contractuele tekst
De voor het sluiten van de overeenkomst ter beschikking staande talen zijn Duits en Engels.
Wij slaan de contractuele tekst op en sturen u de bestelgegevens en onze AVV per e-mail toe. De contractuele tekst kunt u bekijken in uw klantenaccount.

4. Leveringsvoorwaarden
Als aanvulling op de vermelde productprijzen moeten ook de verzendkosten worden voldaan. Meer informatie over de hoogte van de verzendkosten ziet u bij de aanbiedingen.

Wij leveren alleen per verzending. Afhalen van de goederen is helaas niet mogelijk.

Wij leveren niet aan 'packstations'.

5. Betaling
U heeft in principe de keuze uit de volgende betaalmethodes in onze shop:

Vooruitbetaling
Bij de keuze van de betaalmethode vooruitbetaling delen wij u onze bankgegevens in een aparte e-mail mee en leveren wij de goederen na ontvangst van de betaling.

PayPal
Tijdens het bestelproces wordt u doorgestuurd naar de website van de online-aanbieder PayPal. Om het factuurbedrag via PayPal te kunnen voldoen, moet u bij PayPal geregistreerd zijn of u eerst registreren, met uw toegangsgegevens legitimeren en de betaalinstructies aan ons bevestigen. Na het opgeven van de bestelling in de shop vragen wij PayPal de betaaltransactie uit te voeren.
De betaaltransacite wordt vervolgens direct daarna automatisch uitgevoerd door PayPal. Meer informatie ontvangt u tijdens het bestelproces.

SOFORT Überweisung
Na het versturen van de bestelling wordt u doorgestuurd naar de website van de online-dienstverlener SOFORT Überweisung. Om het factuurbedrag via SOFORT Überweisung te kunnen voldoen, moet u over een voor de deelname aan SOFORT Überweisung vrijgeschakelde bankrekening met PIN-/TAN-methode beschikken, u dienovereenkomstig legitimeren en de betaalinstructies aan ons bevestigen. Meer informatie ontvangt u tijdens het bestelproces. De betaaltransactie wordt direct daarna door SOFORT Überweisung uitgevoerd en van uw rekening afgeboekt.

6. Eigendomsrecht
De goederen blijven tot de volledige betaling ons eigendom.

7. Transportbeschadigingen
Als er goederen met duidelijk herkenbare transportbeschadigingen worden geleverd, dient u dergelijke fouten alstublieft reeds bij het transportbedrijf te melden en willen wij u vragen direct contact met ons op te nemen. Het niet reclameren of geen contact opnemen heeft geen consequenties voor de uitvoering van uw wettelijke rechten, in het bijzonder de garantie. U helpt ons echter, onze eigen claim tegenover de transporteur resp. de transportverzekering in te kunnen dienen.

8. Waarborg en garantie
De wettelijke garantie is van kracht. Informatie over de eveneens van kracht zijnde aanvullende garanties en diens nauwkeurige bepalingen vindt u eveneens bij het product en op de aparte informatiepagina's in de online-shop.

9. Aansprakelijkheid
 Wij zijn altijd onbeperkt aansprakelijk voor claims op basis van beschadigingen die door ons, onze wettelijke vertegenwoordiger of agenten werden veroorzaakt

  • bij letsel met de dood, lichamelijk letsel of gevaar voor de gezondheid tot gevolg,
  • bij opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim,
  • bij garantiebeloftes, voor zover overeen gekomen, of
  • voor zover de werkingsfeer van de wet aansprakelijkheid voor producten van toepassing is.

Bij een schending van essentiële contractuele plichten, diens naleving de correcte uitvoering van de overeenkomst pas mogelijk maakt en op diens inachtname de contractuele partner regelmatig mag vertrouwen, (kardinale plichten) door geringe nalatigheid van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of agenten, is de hoogte van de aansprakelijkheid beperkt op de bij het sluiten van de overeenkomst te voorziene schade, met diens ontstaan typisch rekening moet worden gehouden. Verder worden vorderingen op schadevergoeding uitgesloten.

10. Beslechting van geschillen
De Europse Commissie stelt een platform voor de onlinebeslechting van consumentengeschillen (ODR-verordening) ter beschikking, die u hier vindt: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Wij zijn er niet toe verplicht, deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure door een consumenten geschillenbeslechtingscommissie.

11. Rechtskeuze
Het Duitse recht is van toepassing. De toepassing van de VN-overeenkomst over contracten over de internationale verkoop van goederen d.d. 11-04-1988 is uitgesloten. Daarnaast zijn dwingende regelingen van het recht van de staat, waar u uw vaste woonplaats heeft, dan van toepassing, als u als klant een koopovereenkomst afsluit, die niet onder uw beroeps- of commerciële bezigheid valt (consumentenovereenkomst).

AVV opgezet met de Trusted Shops Rechtstexter in samenwerking met Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte (advocatenkantoor).