Din professionelle sejlmaker

siden 1957

     

Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde aftalen uden nogen begrundelse inden for 14 dage. Fortydelsesfristen er på 14 dage gældende fra den dag, hvor du eller en af dig benævnt tredje part, som ikke er transportør, er kommet i besiddelse af den sidste vare. For at udøve din fortrydelsesret, skal du informere os (Diekow-Segel GmbH, Diekow-Segel GmbH, DE-22844 Norderstedt, Tyskland, info@segelboot-persenning.de, telefon: +49 (0)40 5355050) i form af en utvetydig meddelelse (fx i et brev sendt med posten, en telefax eller en e-mail) om, at du fortryder at have indgået en aftale. Du kan benytte de vedlagte mønster-fortrydelsesformular, dette er dog ikke påkrævet. For at udøve din fortrydelsesret er det blot nødvendigt, at du afsender din meddelelse om udøvelse af din fortrydelsesret inden for fortrydelsesfristen.

Følgerne af en fortrydelse

Hvis du fortryder denne aftale, skal vi straks og senest inden for 14 dage tilbagebetale alle betalinger som vi har modtaget fra dig, inkl. leveringsomkostninger (med undtagelse af særlige omkostninger, hvis du har valgt en anden levering end den billigste standardlevering), fra den dag, hvor vi har modtaget din meddelelse om, at du ønsker at udøve din fortrydelsesret. Til denne tilbagebetaling anvender vi samme betalingsmiddel, som du har anvendt ved den oprindelige transaktion, med mindre der er indgået en anden aftale med dig; vi opkræver under ingen omstændigheder erstatning pga. tilbagebetalingen. Vi kan afvise tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne eller indtil du har bevist, at du har tilbagesendt varerne, alt efter hvilken omstændighed indtræffer først. Du skal straks eller senest inden for 14 dage tilbagesende eller aflevere varen, fra den dag du meddeler os, at du udøver din fortrydelsesret til CML Logistic, att. Anders Andersen, Flensburger Hagen 10, DE-22844 Norderstedt, Tyskland. Fristen er overholdt, hvis du sender varen før udløbet af fristen på 14 dage. Ved returneringer af varer inden for Tyskland bærer vi omkostningerne. Ved returneringer uden for Tyskland bærer køber de umiddelbare omkostninger. Du skal kun betale for en eventuel værdiforringelse af varen, hvis denne værdiforringelse er forårsaget ved en uhensigtsmæssig håndtering i forhold til beskaffenhed, egenskaber og funktion.

Mønster-fortrydelsesformular (mønster-fortrydelsesformular)

(Udfyld denne formular, hvis du ønsker at fortryde aftalen og send formularen tilbage til os.)

– Til Diekow-Segel GmbH,

  • Diekow-Segel GmbH,
  • DE-22844 Norderstedt,
  • Tyskland,
  • info@segelboot-persenning.de

– Hermed udøver jeg min fortrydelsesret i forhold til den kontrakt, som jeg/vi (*) har indgået angående følgende varer (*)/ angående følgende tjenesteydelse (*).

– Bestilling gennemført den ()/ modtaget den ()

– Forbrugerens/-nes navn/e

– Forbrugerens/-nes adresse/r

– Forbrugerens/-nes underskrift/er (kun ved meddelelser på papir)

– Dato (*) Det ikke gældende overstreges

Databeskyttelseserklæringen er udarbejdet med Trusted Shops lovtekster i kooperation med Wilde Beuger Solmecke Advokater.

Her finder du vores indsigelsesformular.