Din professionelle sejlmaker

siden 1957

     

Almindelige salgsbetingelser

Almindelige salgsbetingelser

1. Anvendelsesområde
For alle bestillinger via vores online-shop gælder de efterfølgende almindelige salgsbetingelser.

2. Parter, kontraktindgåelse
Købskontrakten indgås med Diekow-Segel GmbH.

Afbildningerne af produkterne i online-shoppen udgør ikke et juridisk bindende tilbud, men en vejledende online-katalog. Du kan i første omgang placere vores produkter ikke-bindende i varekurven og til hver en tid redigere i dine indtastninger inden afsendelsen af din bindende bestilling, idet du hertil benytter dig af de forklarende korrekturredskaber. Ved at klikke på bestillingsknappen, afgiver du en bindende bestilling af de varer der befinder sig i varekurven. Bekræftelsen af din bestillingsmodtagelse får du per e-mail umiddelbart efter afsendelsen af bestillingen.
Hvis kontrakten med os bliver indgået, er den betinget af den af dig valgte betalingsform:

Forudbetaling
Vi accepterer din bestilling via forsendelse af en accepterklæring i en separat e-mail i løbet af to dage, hvor vi meddeler vores bankforbindelse.

PayPal
I bestillingsprocessen bliver du videreledt til hjemmesiden af online-udbyderen PayPal. Der kan du angive dine betalingsdata og bekræfte betalingsanvisningen til PayPal. Efter afgivelse af bestillingen i shoppen, opfordrer vi PayPal til at indlede en betalingstransaktion og bekræfter dermed dit tilbud.

Straksoverførsel (SOFORT)
Efter afgivelse af bestillingen bliver du videreledt til hjemmesiden af online-udbyderen SOFORT, hvor du bekræfter betalingsanvisningen til SOFORT. Derved indgås kontrakten med os.

3. Kontraktsprog, kontrakttekstens opbevaring
De sprog der er til rådighed i forhold til indgåelse af kontrakten er tysk og engelsk.

Vi gemmer kontraktteksten og sender dig bestillingsdata og vore almene salgsbetingelser per e-mail. Kontraktteksten kan du læse i vores kunde-login.

4. Leveringsbetingelser
Ud over de angivne produktpriser kommer der også forsendelsesomkostninger. Nærmere i forhold til forsendelsesomkostningerne erfarer du ved tilbuddene.

Vi leverer udelukkende via postordre. En selvstændig afhentning af varen er desværre ikke muligt.
Vi leverer ikke til pakkestationer.

5. Betaling
I vores shop er der generelt følgende betalingsmuligheder:

Forudbetaling
Hvis du vælger betalingsmuligheden forudbetaling, sender vi dig vores bankforbindelse i en separat e-mail og leverer varen efter modtagelsen af betalingen.

PayPal
I bestillingsprocessen bliver du videreledt til hjemmesiden af online-udbyderen PayPal. For at kunne betale fakturabeløbet via PayPal, skal du være registreret hos PayPal, hhv. registrere dig, legitimere dig med dine brugeroplysninger og bekræfte betalingsanvisningen til os. Efter afgivelse af bestillingen i shoppen, opfordrer vi PayPal til at indlede en betalingstransaktion.Betalingstransaktionen bliver umiddelbart herefter automatisk gennemført af PayPal. Flere henvisninger modtager du ved bestillingen.

Straksoverførsel (SOFORT)
Efter afgivelse af bestillingen bliver du videreledt til hjemmesiden af online-udbyderen SOFORT. For at kunne betale fakturabeløbet via SOFORT, skal du være i besiddelse af en netbank-konto med PIN/TAN som er frigivet til SOFORT, legitimere dig med dine brugeroplysninger og bekræfte betalingsanvisningen til os. Flere henvisninger modtager du ved bestillingen. Betalingstransaktionen bliver umiddelbart herefter gennemført af SOFORT og beløbet trukket fra din konto.

6. Ejendomsforbehold
Varen forbliver vores ejendom op til den fuldstændige betaling.

7. Transportskader
Bliver der leveret varer med åbenlyse transportskader, reklamerer du sådanne fejl omgående ved kurertjenesten og kontakter os omgående. Manglende overholdelse af en reklamation eller kontakt til os, har ingen indflydelse på dine lovmæssige rettigheder og deres håndhævelse, navnligt dine garantirettigheder. Men de er medvirkende til at gøre vores krav over for fragtselskabet hhv. transportforsikringen gældende.

8. Mangelansvar og garantier
Det lovmæssige erstatningsansvar er gældende. Informationer vedrørende de gældende garantier og de nøjagtige betingelser finder du ved hver enkelt produkt og på særlige informationssider i online-shoppen.

9. Hæftelse 
For krav pga. af skader, som blev forårsaget af os, vores lovmæssige repræsentanter eller stedfortrædere, hæfter vi altid uindskrænket. 

  • ved skader på liv, legeme og helbred,
  • ved forsætlig eller grov uagtsom pligtforsømmelse,
  • ved garantitilsagn, hvis fastsat, eller
  • så vidt anvendelsesområdet af produktansvarslovgivningen er indledt.

Ved misligholdelse af væsentlige kontraktbetingelser, som deres opfyldelse af den behørige gennemførsel af kontrakten overhovedet er en forudsætning for og på hvis overholdelse kontraktparterne regelmæssigt kan stole på, (kardinalforpligtelser) pga. mindre forsømmelser fra vores side, vores lovmæssige repræsentanter eller vores stedfortrædere er hæftelsen begrænset til den i kontrakten forudsigelige skade, med hvis fremkomst man typisk bliver nødt til at regne med. Ellers er krav på skadeserstatning udelukket.

10. Tvistbilæggelse
Den Europæiske Kommission udbyder en online platform til bilæggelse af tvister, som du kan finde her: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Vi er ikke forpligtet og ikke indstillet på at deltage i tvistbilæggelsesprocedurer i en forligsinstitution for forbrugere.

De almindelige salgsbetingelser er udarbejdet med Trusted Shops lovtekster i kooperation med Wilde Beuger Solmecke Advokater.

11. Valg af den anvendte lovgivning
Den tyske lovgivning er gældende. Anvendelsen af UN-aftalen vedrørende kontrakter i forhold til den internationale handel fra den 11.04.1988 er udelukket. Derudover kommer bindende reguleringer af statens rettigheder, hvor du som regel har bopæl, til anvendelse, hvis du som kunde indgår en købsaftale, som ikke kan tilregnes din jobmæssige eller kommercielle beskæftigelse (forbrugerkontrakt).